Als je een uur lang kunt ontsnappen aan de uren,

komt elke samenhang in een ander licht te staan.

Je raakt vertrouwd met wat oorzaak en gevolg te boven gaat.

Uren hebben geen weet van het tijdloze,

wie bezeten is van tijd,

kan het tijdloze enkel bereiken door verbijstering

Rumi

(Masnawi 3: 2075-2076)